Pakalpojumi

Sistēma E-Prokurors

Juridisku dokumentu sagatavošanas programma, paredzēta juridisko pakalpojumu paātrinātai saņemšanai, potenciālo lietotāju loks plašāks par juristiem, to var izmantot jebkura persona/amatpersona/darbinieks bez speciālām zināšanām. Programmu iespējams izmantot automātiski. Visu (daudzu) parādu apstrādes gadījumos nepieciešamo dokumentu sagatavošanas procesā iespējams izmantot grāmatvedības programmā esošo informāciju, tādejādi samazinot pārrakstīšanas rezultātā pieļauto kļūdu risku līdz minimumam. Sīkāka informācija par sistēmu pieejama šeit.

Pārstāvība un aizstāvība tiesā

Pakalpojums ietver ne tikai tiesas sēdes apmeklējumu un uzstāšanos tajā, pārstāvība un aizstāvība (kriminālprocesā) tiesā nozīmē arī paskaidrojumu, prasību, blakus sūdzību, apelācijas sūdzību, lūgumu un citu dokumentu atbilstoša un profesionāla sagatavošana, kā arī dokumentu iesniegšana un saņemšana.

Pārstāvība un aizstāvība izmeklēšanas iestādēs un prokuratūrā

Pirmstiesas izmeklēšanas iestādes ir Valsts policija, Drošības policija, Finanšu policija, Militārā policija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, muitas iestādes, Valsts robežsardze. Izmeklēšanas iestāžu darbinieki kā procesa virzītāji dažādu iemeslu dēļ neizmanto/neievēro visus normatīvos aktus, termiņus, nevainības prezumpciju un tamlīdzīgi neievēro/pārkāpj personu tiesības. Rekomendējoši – apmeklējot izmeklēšanas iestādi vai prokuratūru izmantot profesionālu juridisko palīdzību savu tiesību un interešu pārstāvībai/aizstāvībai.

Parādu atgūšana/piedziņa

Attiecināms vienīgi uz juridiskām metodēm. Pakalpojums ietver gan nepieciešamās parāda atgūšanas metodes (prasība tiesā, maksātnespēja, izlīgums, sarakste, tikšanās, sazināšanās, cesija) rekomendējošu izvēli un atbilstošs juridiskais pavadījums, kas izpaužas dokumentu sagatavošanā vai arī uz pilnvaras pamata pilnībā pārņemot parāda atgūšanas jautājumu.

Būvniecības līgumu, preču pārdošanas līgumu izstrāde un rediģēšana

Pareizi sastadīts līgums kalpo par nodrošinājumu darījuma izpildei.

Būvniecības strīdu risināšana

Uzņēmuma juridiskā darbības prakse lielākoties saistīta ar strīdu risinājumiem starp Pasūtītāju, Ģenerāluzņēmēju, Apakšuzņēmēju, visos savstarpējos strīdu virzienos.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Bankas, Kontroles dienests, policijas pārstāvji, izmantojot normatīvajos aktos paredzētās plašās pilnvaras un varu, nereti pārkāpj personu īpašumtiesības (biežāk apturot uzņēmuma kontu darbību). Šo nodarījumu pārtraukšanai, atcelšanai un kompensācijai ir nepieciešama speciālista konsultācijas un aktīvas darbības.

Banku un citu specialajā Likumā paredzēto informācijas sniedzēju (ziņotāju) nepieciešamo procedūru, rekomendāciju un (vai) citu iekšējo dokumentu/sistēmu/nodaļu/plānu/struktūrvienību nolikumu/statusa ziņojumu izstrāde. Iespējamo terorisma finansējumu/naudas atmazgāšanas risku apzināšana un izvērtēšana. Riskanto darījumu un klientu izvērtēšana. Konsultācijas.

Dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram

Jaunu uzņēmumu dibināšana, esošo uzņēmumu pārjaunošana, dalībnieku sastāva, amatpersonu un vai statūtu kapitāla izmaiņas reģistram nepieciešamo dokumentu sagatavošana, dalībniekiem un ieguldītājiem savstarpēji nepieciešamo dokumentu sagatavošana.

Pilsonības un migrācijas jautājumu risināšana

Darījumu partneriem, citām personām, darbiniekiem nepieciešamo uzturēšanas atļauju dokumentu sagatavošana, iesniegšana, organizēšana, saņemšana. Pilsonības un migrācijas jautājumu/ strīdu risināšana iestādēs klātienē un vai sagatavojot nepieciešamās sūdzības, prasības u.tml.

Jauno projektu juridiskais pavadījums

Jaunas un oriģinālas idejas, jauna veida darījumi. Nepieciešamo risku konfidenciāla izvērtēšana un attiecīgo sadarbības līgumu un citu dokumentu sagatavošana.

Juridiskie risinājumi atbilstoši augstāko juridisko zināšanu prasībām

Augstākā juridiskā izglītība un pieredze, kas iegūta valsts iestāžu, tiesas, prokuratūras, Ministru kabineta, Saeimas komisiju, Prezidentu jautājumu risināšanā, Kreditiestāžu vadīšanā un konsultācijās, pieejama pakalpojumu/ konsultāciju veidā.

EUR0.70280

Visas tiesibas aizsargātas © www.skjbirojs.lv

Nepareizs lietotājvārds vai parole