Sistēma E-Prokurors

Sistēmas E-prokurors izmantošanas rezultāts – korekti noformēts un saturiski pareizs nepieciešamais juridiskais dokuments. Šobrīd ir attīstīti divi virzieni dokumentu ģenerēšanai - iesniegšana Uzņēmumu reģistrā, kā arī parādu piedziņas darbības, tajā skaitā dokumenti iesniegšanai tiesai, tiesu izpildītājam, administratoram, pretējai pusei.

Dokumentu paraugi izstrādāti mūsu uzņēmumā, ņemot vērā klientu vajadzības un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dokumenti ir korekti, precīzi un nepārprotami, izstrādāti, ievērojot vajadzīgās atsauces, aprēķinus, normatīvos aktus. Atkarībā no klientu vēlmēm, varam izveidot interesējošo dokumentu veidnes un nodrošināt to ģenerēšanu dažādos formātos.

Dokumentu sagatavošanai nav nepieciešamas juridiskas zināšanas, ir vajadzīgi tikai pamatdati par parādu vai personu un laiks 1 – 5 minūtes.

E-prokurors atvieglo administratoru, juriskonsultu, juristu, advokātu un citu personu/amatpersonu darbību, proti, nosaka atbilstošo tiesu pēc piekritības, tiesu izpildītāju pēc piekritības, kavējuma procentus pēc Latvijas Bankas un Civillikuma likmēm (arī ņemot vēro vēsturiskos datus), brīdina par personas maksātnespējas procesiem, precīzi aizpilda veidlapas.

Programma paredz arī datu importu no XML datnēm (vienojoties ar klientu, var tikt realizēts imports arī no citiem datu formātiem), tādejādi ievērojami atvieglojot, samazinot un saīsinot dokumentu sagatavošanai nepieciešamo laiku. Šāda iespēja izslēdz pārrakstīšanās kļūdas iespējamību un ļauj sasniegt precīzu rezultātu. Tā, piemēram, daudzu/visu neapmaksātu preču pavadzīmju apmaksas kavējuma gadījumā būtu nepieciešams uzskaitīt visas neapmaksātās vai daļēji apmaksātās preču pavadzīmes, par katru precīzi aprēķināt līgumsodu un/vai kavējuma procentus, norādīt ar atsauci par pienākumu samaksāt kavētos maksājumus, veikt Civilprocesa likumā paredzēto nodevu aprēķinu un nosūtīt sagatavoto dokumentu likumā piekritīgajai tiesai. Sistēma E-prokurors pēc parādnieka/parādnieku datu importa to veic pusminūtes laikā. Šāda informācija var tikt ievadīta arī no grāmatvedības/bankas programmas faila. Minētās darbības būtu laikietilpīgs notikums nespeciālistam un arī laika zaudēšana, ja to veiktu speciālists, un visam papildus saglabātos risks kļūdīties dokumentu numuros un datumos, procentu nodevu aprēķinos, tiesas, tiesu izpildītāja noteikšanā.

Tāpat programma sagatavo pretenzijas, brīdinājumus, cesijas līgumus, cesijas paziņojumus, izlīgumus, vienošanās, veic kavēto maksājumu nokavējuma procentu aprēķinu un sagatavo veidlapas un citus dokumentus. Daži no dokumentu paraugiem apskatāmi šeit.

EUR0.70280

Visas tiesibas aizsargātas © www.skjbirojs.lv

Nepareizs lietotājvārds vai parole